IT support

Oavsett storlek på företag så behövs datorer och digital information och därmed blir det tids nog nödvändigt med IT-support.

Stora företag har egna IT-avdelningar men mindre företag har ofta inte samma möjligheter till anställd personal för att sköta om datorer och IT-miljö. Därför har vi specialiserat oss på att erbjuda en flexibel lösning för IT-support utan att ni som företag behöver knyta upp fasta månatliga kostnader. Genom att lära känna er IT-miljö och hur ni arbetar kan vi ge den support ni behöver, när ni behöver den.

Vårt mål är att följa med ert företag i utvecklingen av er verksamhet och hjälpa er att hitta lösningar för rätt ändamål, så att er IT-miljö blir det stöd som den är tänkt att vara.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på att vi initialt träffar er för att gå igenom den miljö och de behov som finns. Detta dokumenterar vi sedan för att snabbt kunna ge rätt service till er.

Behöver vi vara på plats hos er efter det? Inte nödvändigtvis. Vi har alla verktyg som behövs för att kunna hjälpa er även på distans. Genom att koppla upp oss till era datorer eller utrustning behöver vi inte finnas på plats hos er mer än nödvändigt och sparar därmed både tid och kostnader för er. Självklart beror detta helt på vilka behov ni har och vi erbjuder även support på plats i den omfattning som önskas.